Skip to Content

Portfolio

Dit is geen volledig portfolio, maar een indruk van verschillende artikelen en projecten. Bent u op zoek naar een specifiek onderwerp? Of wilt u weten of Zeehaas ook over een bepaald onderwerp schrijft? Bel of mail mij dan gerust.   

Selecteer een opdrachtgever:

AD · Augustijn · Erasmus MC · KP-EMV · Longwijzer · Mediator · Monitor · REALmag · VWN · ZonMw

Selecteer een categorie:

artsen · filosofie · gezondheidszorg · internationaal · journalistiek · maatschappij · medisch · nationaal · patiënt · psychologie · techniek · wetenschap

Gezocht op: wetenschap

De touwtjes in handen

Hoe werkt beïnvloeding precies en wanneer wordt het manipulatie? Waarom laten we ons eigenlijk manipuleren? Welke rol spelen emoties als schuld en boosheid bij manipulatie? En trappen wij altijd in manipulatie omdat we het niet beseffen? Wat doen we als we er niet tegen in kunnen gaan? Hoe manipuleren wij onszelf in een machtigere positie? En zijn manipulatoren altijd psychopaten?

opdrachtgever: realmag

Veiliger van ziekenhuis naar thuis

Een kwart minder ouderen overlijdt na acute ziekenhuisopname als een wijkverpleegkundige actieve nazorg verleent. Reden voor ziekenhuizen om te participeren in de Transmurale Zorgbrug: een brug tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg.

opdrachtgever: mediator

Trainingskamp tegen asbestkanker

Het aantal asbestkankerpatiënten neemt de komende vijf jaar toe. Met chemotherapie is hun levensverwachting krap een jaar. Het Erasmus MC stuurt nu afweercellen op trainingskamp voordat ze in het echt de strijd aangaan met tumorcellen.

opdrachtgever: monitor

Project: Klankbordgroep van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Sinds de oprichting van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (2008) maakt Zeehaas de uitgebreide verslagen van de tweejaarlijkse bijeenkomsten van de Klankbordgroep.
In deze verslagen streeft Zeehaas naar een heldere en leesbare weerspiegeling van de bijeenkomst, waarbij aandacht is voor: inhoud van de presentaties, uitleg van complexe wetenschappelijke projecten, toon en essentie van de (soms gevoelige of pittige) discussies.

opdrachtgever: kp-emv