Sinds de oprichting van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (2008) maakt Zeehaas de uitgebreide verslagen van de tweejaarlijkse bijeenkomsten van de Klankbordgroep.

In deze verslagen streeft Zeehaas naar een heldere en leesbare weerspiegeling van de bijeenkomst, waarbij aandacht is voor: inhoud van de presentaties, uitleg van complexe wetenschappelijke projecten, toon en essentie van de (soms gevoelige of pittige) discussies.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) bundelt kennis op het gebied van elektromagnetische velden met als doel wetenschappelijke informatie over het onderwerp te duiden en beschikbaar te maken. Aan het Kennisplatform EMV doen zes organisaties mee: het RIVM, TNO, KEMA, de GGD’en, het Agentschap Telecom en ZonMw. Een van de activiteiten van het Kennisplatform is de organisatie van een tweejaarlijkse bijeenkomst van de Klankbordgroep, waarin verschillende partijen uit het bedrijfsleven en de samenleving vertegenwoordigd zijn.

Wat is de Klankbordgroep EMV?
Een tot tweemaal per jaar nodigt het Kennisplatform EMV en Gezondheid de Klankbordgroep EMV uit voor een bijeenkomst in Den Bosch. De Klankbordgroep EMV bestaat uit landelijke en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het onderwerp elektromagnetische velden. Dit zijn onder andere organisaties die zich zorgen maken over de mogelijke invloed van EMV op onze gezondheid en beroepsverenigingen van beroepen waar men veel met EMV apparatuur werkt. Maar ook gaat het om partijen die vanuit bedrijven en wetenschap zich interesseren voor de ontwikkeling van kennis en toepassing van EMV en mogelijke effecten die deze kunnen hebben op de gezondheid.

Meer achtergrondinformatie op www.kennisplatform.nl

Klik links op download voor een voorbeeld van een verslag.